Một khách hàng thanh toán cho hàng tạp hóa của mình sau khi mua sắm tại cửa hàng Walmart trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Chicago.Kamil Krzaczynski | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) UBS đã nâng cấp Walmart vào thứ Hai, cho biết công ty đã giành được khách hàng mới trong đại dịch và tự khẳng định mình là người chơi thương mại điện tử lớn thứ hai sau Amazon. "Nó được cải thiện hiệu suất và thay đổi thành công câu chuyện về câu chuyện của nó từ một nhà bán lẻ truyền thống trưởng thành để trở thành một # 2 khả thi trong Thương mại điện tử, "ghi chú cho biết.
cần thơ tại đây nha
công viên nha bạn
click vào Hài nghe