Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Hai, thâm hụt tài khóa của Hoa Kỳ đạt mức 1 nghìn tỷ USD vào năm 2019, lần đầu tiên vượt qua mức đó trong một năm dương lịch kể từ năm 2012. tăng% so với năm 2018, tức là đã tăng 28,2% so với năm trước. Doanh thu thuế doanh nghiệp tăng đã giúp giảm tốc độ gia tăng chênh lệch chi tiêu. Đối với năm tài chính, bắt đầu vào tháng 10, khoản thiếu hụt đã ở mức 356,6 tỷ USD. , tăng 11,7% so với một năm trước. Nếu tốc độ đó tiếp tục, nó cũng sẽ dẫn đến thâm hụt tài chính cho giai đoạn 2019-20 là hơn 1 nghìn tỷ đô la. Tính đến tháng 12, tổng thu nhập đã lên tới 806,5 tỷ đô la trong khi các khoản chi tiêu lên tới 1,16 nghìn tỷ đô la. Việc cắt giảm thuế doanh nghiệp và bãi bỏ quy định mạnh tay, sẽ giúp ngăn chặn mực đỏ đến từ Washington, nhưng nó chỉ tăng lên. Khi thâm hụt tăng lên, nợ quốc gia cũng vậy, hiện ở mức 23,2 nghìn tỷ USD.