Tượng Bull Charging Bull được nhìn thấy cô đơn tại Khu Tài chính ở Thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 3 năm 2020.Tayfun Coskun | Cơ quan Anadolu | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Sự suy giảm trong tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh đại dịch coronavirus đang kích hoạt tín hiệu mua trái ngược trong một mô hình có tỷ lệ thành công gần như hoàn hảo, theo Bank of America.
click vào Xổ số
tài xế nha bạn
động cơ