VIDEO1: 0201: 02Các giao dịch cuối cùng: SHAK, NEM và hơn thế nữa Các nhà giao dịch "Tiền nhanh" đã chia sẻ những động thái đầu tiên của họ đối với thị trường mở cửa.teve Grasso là người mua Shake Shack.Karen Finerman là người mua của American Airlines .an Suzuki là người mua của MSCI.Guy Adami là người mua của Newmont Goldcorp. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Công ty của Karen Finerman dài ANTM, C, CBS, CPRI, FB, FDX, FL, FNAC, GOOG, GOOGL, GLNG, GMLP, HD, JPM, LYV, REZI, RRGB, SPY đặt, SPY đặt chênh lệch, STNG , TBT, TGT, TIF, URI, WIFI. Công ty của cô ấy viết tắt HYG, IWM, LQD. Công ty của cô ấy là các cuộc gọi TGT ngắn. Công ty của cô ấy là từ dài DIS call spread. Karen Finerman dài AAL, AYR / CN BAC, BOT Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, C, CAT, CBS, CPRI, DAL, DVYE, DXJ, EEM, EPI, EWW, EWZ, DVYE, FB, FL, GM, GMLP , GLNG, GOOG, GOOGL, JPM, THẤP, LYV, KFL, MA, MTW, REAL, REZI, SEDG, TACO, WIFI, WFM. KarenFinerman là các cuộc gọi lan truyền dàiFB. KarenFinerman được GOOG đặt chênh lệch giá. Karen Finerman đặt SPY dài. Bitcoin và Ethereum nằm trong Niềm tin của các con cô ấy. Steve Grasso dài AAPL, ACB, BHC, CAR, EVGN, GE, MSFT, OLN, PFE, SAVE, SHAK, SNAP, T, TSE, WRK Grasso sở hữu ghi chú lợi nhuận dự phòng Callable Trigger được liên kết với SPX, RTY và MXEA. Những đứa trẻ của Grasso sở hữu EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY, TUR. Công ty của Steve Grasso là BIOS dài, CPB, CUBA, DIA, F, GDX, GE, GLD, GOLD, GSK, HPQ, IAU, IBM, ICE, KHC, MO, MSFT, NEM, NYCB, QCOM, QQQ, SLV, SNAP , SNGX, SPCE, SPY, T, TAP, VIAC, VXX, WAB, WDR, WRK, WRTC. Guy Adami dài CELG, EXAS, GDX, INTC. Vợ của GuyAdami, Linda Snow, làm việc tại Merck.