Giám đốc chiến lược vốn chủ sở hữu của Goldman Sachs cho biết hãy cẩn thận với cuộc biểu tình này: 'Rủi ro đối với nhược điểm là lớn hơn'

(Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Giám đốc chiến lược vốn chủ sở hữu của Goldman Sachs cảnh báo các nhà đầu tư về việc quá hào hứng với đợt tăng giá cổ phiếu gần đây.
click vào cần thơ
xem tại đây
click xem thêm trang sức nghe