Ed Yardeni nói rằng các nhà đầu tư có thể là 'ảo tưởng' và thị trường được dự đoán là có một sự thoái lui

Ed Yardeni Hủy bỏ Mlyn | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Sự phục hồi của thị trường đã đi xa hơn sự hỗ trợ cơ bản và các nhà đầu tư nên ngừng đấu thầu cổ phiếu, chiến lược gia kỳ cựu Ed Yardeni cho biết hôm thứ Hai. Chủ tịch của Yardeni Research đã tham gia "Báo cáo Halftime" của CNBC để thảo luận về lưu ý mới của ông. "Đấm say." "Tôi không biết rằng họ đang ảo tưởng, nhưng nếu thị trường này tiếp tục tăng cao, tôi sẽ phải kết luận đó chính xác là những gì đang xảy ra," Yardeni nói.
đi vào sự kiện nha
vào đà nẵng nghe
vào xem xe điện tại đây nha