Một người bước vào trụ sở Morgan Stanley ở New York, vào Thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bess Adler | Bloomberg | Theo Citigroup, cổ phiếu của Getty ImagesMorgan Stanley được định giá khá cao, theo Citigroup, công ty đã hạ cấp cổ phiếu của Morgan Stanley xuống mức trung lập với việc mua vào, khiến cổ phiếu này giảm 2,8% vào thứ Ba.