Scott Mlyn | Theo BlackRock, đợt tăng giá lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ từ mức thấp nhất vào cuối tháng 3 có thể chậm lại khi các ca nhiễm coronavirus tăng với tốc độ kỷ lục, theo BlackRock. Sự thay đổi xếp hạng đó diễn ra sau khi S&P 500 tăng hơn 44% từ mức thấp nhất trong ngày được thiết lập vào ngày 23 tháng 3 trong bối cảnh kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau khi ngừng hoạt động do coronavirus gây ra.
vào xem sáy tóc tại đây
link này
sự kiện