Bill MillerScott Mlyn | Nhà đầu tư huyền thoại của CNBC, Bill Miller, đã tăng hơn gấp đôi số tiền của mình vào năm ngoái - quỹ của ông đã thu được 119,5% phí ròng. Công ty của ông, Miller Value Partners, có tài sản 2,6 tỷ đô la được quản lý vào cuối tháng 12. Ngay cả sau một năm thành công cho danh mục đầu tư và cổ phiếu nói chung, Miller đã nói với các nhà đầu tư của mình trong một lá thư vào tuần trước rằng ông hy vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại vào năm 2020. rằng anh ấy đã giữ nguyên số cổ phần của mình trong quý IV. Dưới đây là một số khoản nắm giữ lớn nhất của ông vào cuối quý thứ ba, theo hồ sơ chứng khoán.