VIDEO1: 3701: 37 Cuộc gọi cuối cùng: Hành động QQQ, NFLX & GEOptions Các nhà giao dịch "Hành động quyền chọn" chia sẻ ba chiến lược giao dịch quyền chọn để bắt đầu tuần. khi mua chênh lệch lệnh mua tại General Electric ,ike Khouw cũng minh họa việc bán chênh lệch lệnh mua bán trong Tesla. Khước từ