Những người đeo khẩu trang nhìn vào điện thoại di động bên ngoài cửa hàng Apple trong kỳ nghỉ lễ Ngày tháng Năm ở Thượng Hải vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.Hector Retamal | AFP | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Tác động kinh tế của đại dịch coronavirus đã khiến việc đầu tư cổ tức trở thành một hoạt động kinh doanh khó khăn, nhưng Apple đã tham gia vào danh sách các công ty thực sự tăng cổ tức trong thời gian khó khăn này.
sáy tóc
đi vào đồng hồ nha bạn
vào máy quạt tại đây